LITERATŪROS APŽVALGŲ ANALIZĖ, RAŠYMAS REMIANTIS MOKSLINIAIS ŠALTINIAIS , STRAIPSNIAIS 

Įgyvendinti projektai tokia tematika:

Teisinio švietimo elementai pradiniame ugdyme;

Sveikos mitybos plėtra;

Investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą analizė;

Darbdavių lūkesčiai iš skirtingų kartų darbuotojų;

Finansai, finansinių rodiklių analizė;

Draudimo paslaugų rinka Lietuvoje;

Verslo įvaizdis socialiniuose tinkluose;

Viešbučio paslaugų teorinė analizė;

Swedbank veikla(straipsnis)

Komerciniai bankai , išperkamosios nuomos(lizingo) rinka;

Pinigų srautų analizė ir valdymas;

Prekės kilmės įtaka vartotojo pasirinkimui;

UAB''X'' veiklos efektyvumo gerinimas pelningumo atžvilgiu;

Įmonės ''X'' veiklos efektyvumas;

Investicijos;

Vadybinės kompetencijos;

Įmonės ilgalaikio turto apskaita ir analizė

Ilgalaikio nedarbo šalies darbo rinkoje vertinimas

Tauragės rajono gamtinių ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ypatumų analizė

Integruota ir darni kaimo plėtra

Nekilnojamojo turto(butų) rinkos analizė Šiaulių miesto Dainių mikrorajone

Tauragės rajono kraštovaizdžio analizė

Rokiškio rajono urbanizuotų teritorijų plėtros analizė

Susisiekimo sistemų plėtra ir jų reikšmė šalies urbanizacijai

Dvarų parkų apskaita ir teritorijų tvarkymas

Pakruojo rajono aplinkos vertinimas

Įvykdyti projektai daugiausiai apima  rašytas analizes baigiamiesiems darbams(bakalauro, magistro).  Paslaugos teikiamos siekiant edukuoti studijuojančius ir tikintis, jog studentai įdės savo pastangas rašant akademinius darbus, tačiau su tam tikra pagalba iš akademines paslaugas teikiančių išorinių paslaugų teikėjų.

Paslaugos.lt