Paslaugos
Informacijos paieška , mokslinių šaltinių analizės paslaugos, sisteminimas, tekstų rašymas , teksto redagavimas, referavimas
Iš pradžių reikia išstudijuoti tai , apie ką rašai, o paskui reikia išmokti rašyti. Tam ir kitam išeina visas gyvenimas.
Ernestas Hemingvėjus

Literatūros šaltinių analizė, apžvalgų rašymas remiantis moksliniais šaltiniais, straipsniais  

Jeigu Jums reikia atlikti mokslinių šaltinių teorinę analizę arba galbūt reikia tik tam tikro poskyrio papildymo literatūros analize, tuomet galime pagelbėti.

Analizė rašoma remiantis kuo naujesniais literatūros šaltiniais, moksliniais straipsniais, neplagijuojant ir originaliai.

Rašomų analizių tematika: ekonominės srities, verslo tematika, apskaitos temos, marketingo, vadybos sričių temos ar joms artimos temos


Užsisakyti paslaugą


Akademinių recenzijų rašymas  (parašytų mokslo darbų kokybės vertinimas)

Parašėte darbą? Puiku, tačiau jeigu norėtumėte , kad darbas būtų patikrintas siekiant įvertinti ar atitinka išsikeltą tikslą, uždavinius bei ar parašytos išvados siejasi su darbo metu išsikeltais uždaviniais? Dažnai pasitaiko, kad išvados nesisieja su darbe išsikeltais uždaviniais, tad nukrypstama į šalį , o tai atsiliepia darbo kokybei.

Tokiu atveju yra tikslinga pasinaudoti šia paslauga, nes gausite parašytą recenziją įvertinant darbo privalumus ir trūkumus.


Užsisakyti paslaugą


Informacijos,mokslinių šaltinių paieška ir literatūros šaltinių sąrašo sudarymas akademinių darbų rašymui  

Rengiatės rašyti baigiamąjį darbą? Tam kad galėtumėte parašyti darbą Jums neišvengiamai teks ieškoti literatūros šaltinių, mokslinių straipsnių, publikacijų, ir kuo naujesnių, tad šiuo atveju susiduriama su kokybiškos ir patikimos informacijos paieška. Tai, be abejo, užima laiko. Tad, jeigu reikia pagalbos galime padėti su tokios informacijos paieška. Pagal Jūsų nagrinėjamą temą surasime mokslinius šaltinius, stengiantis pateikti kuo naujesnius, ir sudarysime Jums aktualių šaltinių sąrašą. Informacijos šaltiniai ieškomi internete, be to, turima prieiga prie mokslinių duomenų bazės(pvz, EBSCO PUBLISHING). Tad, jei Jums reikia patikimų šaltinių, ši informacija bus ''ištraukta'' .


Užsisakyti paslaugą


Akademinių rašto darbų koregavimas pagal pateiktus komentarus   ar nagrinėjamos temos papildymas 

 Rašote mokslinį darbą ir gavote pastabas, kad reikėtų darbą koreguoti? Galbūt darbas nėra pakankamai išanalizuotas, moksliškai pagrįstas ir reikėtų papildyti kai kurias darbo vietas tam tikrais šaltiniais  ir  remiantis jais praplėsti rašomos tematikos analizę?

Pasirinkus šią paslaugą susipažįstama su darbu ir įvertinama situacija, tuomet pateikiamas galimas darbo taisymo variantas atsižvelgiant į pateikiamas  darbo vadovo pastabas Jūsų darbe.


Užsisakyti paslaugą

 

 

Parašyto teksto kalbos kultūros taisyklingumo, teksto logiškumo stilistikos bei gramatinių klaidų taisymas

  Kad ir kaip gerai būtų atlikta mokslinių šaltinių analizė bei išanalizuota tam tikra nagrinėjama problematika, visgi, jei Jūsų darbe bus klaidų, tai parodys, kad esate nelabai raštingas. Ne mažiau svarbu ne tik gramatinės klaidos tekste, bet ir sakinių logiškumas, tinkamo stiliaus panaudojimas tekste, bet ir kalbos kultūros klaidos, kurios, deja, pasitaiko ir moksliniuose straipsniuose.

Pasirinkus šią paslaugą bus pataisytos Jūsų rašto darbo ne tik gramatinės klaidos, bet ir stiliaus bei kalbos kultūros klaidos, tokiu būdu būsite tikri, jog Jūsų darbe nėra paliktų klaidų.


Užsisakyti paslaugą


Teksto referavimas, perfrazavimas, plagiato mažinimo paslauga  

Pirmiausiai kas tai yra teksto referavimas? Teksto referavimas - tai svetimo teksto minčių ir informacijos išdėstymas savais žodžiais, taip, kad išliktų visa panaudoto literatūros šaltinio esmė, kitaip sakant, Jūs naudojatės šaltiniu ir sugebate išskirti pagrindinius dalykus ir juos gebate pritaikyti savo analizei. Jeigu darbe panaudota pernelyg daug svetimų minčių nenurodant šaltinių arba tekstas tiesiog ištisai nurašytas iš tam tikro šaltinio, tuomet toks darbas  laikomas plagiatu.

Ši paslauga bus itin naudinga, jei jaučiate, jog žodis žodin nurašėte tam tikrą sakinį iš tam tikro šaltinio, net nebandant perteikti tai , kas analizuojama, savais žodžiais.


Užsisakyti paslaugą

 

Tekstų rašymo paslaugos

Tekstų rašymas pirmiausiai orientuotas į  ekonominės, verslo, finansų ar apskaitos sritis.

Tekstai naujienlaiškiams(mokesčių, teisės aktų naujienos, pakeitimai)

Tekstai tinklaraščiams, interneto svetainėms


Užsisakyti paslaugą
Paslaugos.lt